Paketlemenin Püf Noktaları

Paketin büyüklüğünü muhtevasına göre seçin. Tam dolu olmayan kutular çökebilir; aşırı yüklü olanlar da patlayabilir. Gönderileriniz için her zaman iyi kalite malzeme kullanın. Paketleme malzemelerinizi seçerken sağlamlık, yastıklama ve dayanıklılık özelliklerini göz önünde bulundurun.

Oluklu kartondan, iyi kalite dış kaplaması olan kutuları tercih edin. Değerli eşyalar için uzun ömürlü, çift-katlı karton kullanın. Özellikle paket içindekilerin hareket etmesini önlemek için yastıklama malzemeleri kullanın. Uygunsa kutunuzu kapatmak ve sağlama almak için ambalaj çemberi kullanın. Çemberleme Makinesi yoksa, sağlam bant kullanın. Kırılabilir eşyaları, yanlara değmeyecek şekilde paketin ortasına koyun. Bu tür eşyalar her taraftan iyice yastıklanmış olmalıdır. Sıvı maddelerin sızıntı yapmayan konteynerlere konmuş, hafif, sağlam bir iç maddeyle (mesela, Styrofoam-ekstrüde polistren köpük) kaplanmış olmasına dikkat edin. Kötü yapılan paketlemenin çevredeki diğer eşyalara zarar verebileceğini her zaman hatırlayın. Yarı-sıvılar, yağlı veya güçlü kokuları olan maddeleri yapışkanlı bantla kapatın ve yağa dayanıklı kağıda sarın. Kötü yapılan paketlemenin çevredeki diğer eşyalara zarar verebileceğini her zaman hatırlayın.

Tozlar ve ince taneleri sağlam plastik poşetlere koyun, sıkıca kapatın ve sert tel kaplama bir kutuyla paketleyin. Katı olmayan maddeler için “arrow-up” işaretini kullanın.· Hediyelerinizi uygun şekilde yeniden paketleyin. Gösterişli paketlenmiş pek çok eşya kargo olarak göndermek için uygun olmayabilir.

Rulo yapılmış planlar, haritalar ve projeleri paketlemek için yuvarlak, tüp şeklinde silindirler yerine üçgen tüpler kullanın. Her zaman ufak eşyaları uygun plastik poşelerin içinde paketlemeyi unutmayın. Veri disketlerinizi, audio ve video kasetlerinizi etraflarına yumuşak yastıklama malzemesi sararak koruyun. Adresi tam olarak ve okunaklı yazın, PEGAS personelinin okumasını kolaylaştırmak için el yazısıyla etiket yazarken büyük harf kullanın. Makas veya bıçak gibi sivri eşyaları gönderirken, kenar ve uçları tümüyle koruduğunuzdan emin olun. Sağlam kartonlar buna uygundur. Koruyucu malzemeyi transit geçişlerde kazara yerinden çıkmaması için sağlamca yerleştirin. Düz, hassas maddeler (mesela müzik plakları) gönderirken, her zaman karton ayraçlar kullanın.. Bir kutuyu tekrar kullanırken, tüm etiket ve çıkartmaları çıkarın. Kutunun iyi durumda ve yıpranmamış olduğuna emin olun.

Kumaş veya bez poşetler kullanmayın. Paketinizi fazla sıkı kapatmayın. Tüm gönderilerin gümrük görevlileri tarafından incelenmek üzere açılabileceğini unutmayın. Gönderinizi kapatmak için selofan bant veya ip kullanmayın. “Fragile” ve “Handle with care” ibarelerinin dikkatli paketleme anlamında kullanıldığını düşünmeyin. Bu ibareler sadece bilgi amaçlıdır.

* PEGAS’ın verdiği paketleme önerileri için hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini hatırlatırız. Paketlemenin taşımaya uygun olmasını sağlamak müşterinin sorumluluğudur.

Taşımacılık Deyimleri ve Şartları

Bu sayfada en yeni (ve en tatbik edilebilir) PEGAS Taşımacılık Deyimleri ve Şartları’nı bulabilirsiniz. Lütfen bazı ülkelerde farklı kural ve şartların geçerli olabileceğini unutmayınız.

TAŞIMACILIK DEYİMLERİ VE ŞARTLARI (“Deyimler ve Şartlar”)

ÖNEMLİ BİLDİRİM

“Gönderen” sıfatıyla kendi adınıza ve bu Taşımacılıkta menfaati bulunan diğer şahıslar adına PEGAS Hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunduğunuzda, PEGAS’ın yetkili bir çalışanıyla aksi yönde yazılı bir anlaşmaya varılmamış ise, bu Deyimler ve Şartların PEGAS’ın Gönderiyi kabul ettiği tarihten başlayarak geçerli olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Belirli bir hizmet tipine bağlı yasal haklarınız ve menfaatleriniz (bunlar konusunda ek ödeme yapılmış olmalıdır) bu durumdan etkilenmeyecektir.

Her bir “Gönderi” için ayrı Taşıma Senedi (airwaybill) düzenlenerek bir yerden başka bir yere gönderilen ve PEGAS’ın seçeceği havayolu, karayolu ya da diğer vasıtalar dahil, herhangi bir yolla taşınabilecek bütün belge ya da paketler anlamına gelmektedir. “Taşıma Senedi” (airwaybill) PEGAS otomasyon sistemleri tarafından hazırlanmış bir etiket, hava taşıma senedi, ya da irsaliye pusulası olabilir ve bu Deyimler ve Şartları taşımak zorundadır. Yapılan her Taşımacılık, burada belirtilen sınırlı bir sorumluluk altında gerçekleştirilir. Gönderenin daha büyük bir güvence istediği hallerde, ek bir ücret ödenerek sigorta tanzimi mümkündür. (Daha fazla bilgi için izleyen kısımlara başvurunuz). “PEGAS”, PEGAS Worldwide Express Network’ün üyelerinden biri anlamına gelmektedir.

1 – Gümrük, İhracat ve İthalat Konuları

PEGAS, Gönderene hizmet sunmak üzere aşağıdaki faliyetleri Gönderen hesabına gerçekleştirebilir: (1) İlgili yasa ve düzenlemelerin gerektirdiği bütün belgeleri ikmal etmek, ürün ya da hizmet kodlarını islah etmek, harç ve vergileri ödemek, (2) Gümrük ve ihracat denetimi konularında Gönderenin komisyonculuğunu ve yalnızca gümrük izin ve giriş işlemleri için bir komisyoncu belirleme amacıyla Alıcı görevini üstlenmek ve (3) Gönderiyi, Alıcının ithalat komisyoncusuna ya da PEGAS’ın yetkili olduğuna kanaat getirdiği bir kişinin talebi ile, bir başka adrese yönlendirmek.

2 – Kabul Edilmeyen Mallar

Gönderen, Gönderinin taşımaya uygunluğunu aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde mal, kabul edilmeyecektir:

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ),ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), hükümet ya da konuyla ilgili teşekkül tarafından rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar; İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali; ya da PEGAS’ın bir gönderiyi güvenli ya da yasal olarak taşıyamayacağına karar vermesi (bu maddelere aşağıdakiler dahil olmakla birlikte kısıtlama bunlarla sınırlı değildir: hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar).

3 – Teslim Edilebilenler ve Teslim Edilemezler

Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmaz. Teslimat Gönderen tarafından verilen Alıcı adresine yapılır. ( “Mail Services” söz konusu olduğunda, ilk Alıcı posta servisi kabul edilecektir.) ancak Alıcıya şahsen teslim mümkün olmayabilir. Merkezi bir alıcı bölge belirtilen adresler için teslimat bu bölgede gerçekleştirilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da gönderi için ödeme yapmayı reddettiği ya da gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da Alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tesbitinin mümkün olmadığı hallerde, PEGAS Gönderinin Gönderene masraflar Gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir. Bu mümkün olmadığı durumda, Gönderi, Gönderene ya da diğer kişilere karşı hiçbir sorumluluk sözkonusu olmaksızın terkedilebilecek, elden çıkarılabilecek ya da satılabilecektir; satış halinde hizmet ücreti ve ilgili yönetsel masraflar düşüldükten sonra, satış ücreti bakiyesi Gönderene iade edilecektir.

4 – Denetim

PEGAS, Gönderene önceden bildirimde bulunmaksızın bir Gönderiyi açma ve denetleme hakkına sahiptir.

5 – Gönderi Bedeli ve Faturalama

PEGAS’ın Gönderi bedeli, fiili ya da hacimsel ağırlıktan daha yüksek olanına göre hesaplanacak ve bu hesabı onaylamak üzere, her Gönderi PEGAS tarafından yeniden tartılıp ölçülebilecektir. Bölüm 2’de belirtildiği üzere, Gönderinin taşımaya uygun kabul edilmediği hallerde PEGAS tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da PEGAS tarafından Gönderen ya da Alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm Gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek tüm talepleri, zarar, para cezası ya da idari masrafları Gönderen PEGAS’a ödeyecek veya tazmin edecektir. Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla husule gelen bir harcamanın ödenmemesi halinde PEGAS gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar gönderiyi rehin tutma hakkına sahiptir.

6 – PEGAS’ın Yükümlülükleri

PEGAS, Gönderen ile Sözleşmeyi bu 6. Bölümde belirtilen şekilde, PEGAS’ın yükümlülüğü kesin olarak yalnızca kilo/lb limitleri ve doğrudan kayıplar ile sınırlı olarak yapmaktadır. Bütün diğer kayıp, hasar ya da zarar halleri dışarıda bırakılmıştır (kar, gelir, faiz, gelecekte sözkonusu olabilecek işlerle ilgili kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı değil); bu kayıp ya da zararın özel ya da dolaylı olup olmaması, özel risklerin Gönderen tarafından sigorta edildiği hallerde bu gibi bir kayıp ya da zarar riskinin bulunduğu Gönderinin kabulü öncesinde ya da sonrasında PEGAS’a bildirilmiş olsa dahi önem taşımaz; Taşıma havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, sözkonusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir. Taşıması gerçekleştirilen herhangi bir Gönderiyle ilgili olmak üzere, PEGAS’ın sorumluluğu 7-11. Bölümlerde belirtilen şartlara halel gelmeksizin bu Gönderinin fiili nakit değeriyle ve 100 US$’dan fazla olmamak üzere aşağıdakilerle sınırlıdır:

Havayolu ve karayolu dışında bir taşımacılık biçimleriyle taşıma yapılan gönderi için 20.00 US$/kilogram ya da 9.07$/lb; ya da

Karayoluyla taşınan gönderiler için 10.00/kilogram US$ ya da 4.54/lb US$ (ABD için geçerli değildir).

Talepler, ilgili tüm kayıp ve zarar tam ve nihai olmak üzere Gönderi başına tek bir taleple sınırlıdır. Gönderen bu sınırları yeterli görmemesi halinde özel değer beyanında bulunmalı ve 8. bölümde belirtilen ( Gönderi Sigortası) istemeli ya da kendi sigorta düzenlemelerini gerçekleştirmesi gerekir; aksi halde Gönderen bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş demektir.

7 – Taleplerle İlgili Süreler

Bütün taleplerin PEGAS’a PEGAS’ın Gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde PEGAS’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8 – Gönderi ( Yük ) Sigortası

Gönderinin kaybolması ya da fiziksel zarar görmesi halinde PEGAS, fiili nakit değeri kapsayan bir Sigortayı Gönderenin Taşıma Senedi (Waybill) üzerindeki sigorta bölümünü doldurması ya da PEGAS’ın otomasyon sistemlerine başvurarak ilgili sigorta primini ödemesi şartıyla, Gönderi için düzenleyebilecektir. Gönderi Sigortası, dolaylı kayıp ya da zararlar ile gecikmelerden kaynaklanan kayıp ya da zararları kapsamaz.

9 – Taşımanın Gecikmesi

PEGAS, Gönderiyi PEGAS’ın düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp kontratın bir parçasını oluşturmazlar. PEGAS gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.

10 – PEGAS’ın Kontrolü Dışındaki Haller

PEGAS, PEGAS’ın kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup sözkonusu haller bunlardan ibaret değildir: “Doğal Afetler” ; Ör: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; “Mücbir Sebepler” ; Ör: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; PEGAS tarafından biliniyor olsa dahi Gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; PEGAS çalışanı olmayan ve PEGAS ile kontratı bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Ör: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da fotografik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi.

11 – Varşova Konvansiyonu

Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve çıkış ülkesi dışında bir nihai varış yeri ya da durak arzediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu (“Varşova”) geçerli olacak ve birçok halde PEGAS’ın kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir.

12 – Gönderenin Garantileri ve Tazminat

Yükleyicinin ilgili yasa ya da düzenlemeler ve aşağıdaki garanti ve temsil hakları kapsamındaki ihmalleri durumunda Gönderen PEGAS’a tazminat ödeyecek ve PEGAS’ın zarar görmesi engellenecektir:

Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur. Gönderi, Gönderenin çalışanları tarafından güvenli yerde hazırlanmıştır. Gönderen , Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir çalışanlardan yararlanmıştır. Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve PEGAS’a taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur. Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır. İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur; ve Taşıma Senedi (airwaybill) Gönderenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır Deyimler ve Şartlar Gönderen bakımından bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülükler arz etmektedir.

13 – Güzergah

Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir.

14 – Tabi Olunan Yasa

Bu Deyimler ve Şartlarla ilgili olarak sözkonusu olabilecek tüm anlaşmazlıklarda, PEGAS lehine olmak üzere, Gönderinin menşe ülkesi mahkemelerinin münhasır olmayan yargısı ile bu ülke kanunları geçerli olacak ve ilgili yasaya aykırı olmamak şartıyla Gönderen de gayrı kabili rücu aynı yasaya tabi olacaktır.

15 – Bölünebilirlik

Herhangi bir bölümün geçerliliğini ya da yaptırım gücünü kaybetmesi hali bu Deyimler ve Şartların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.